Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan

DATA KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH TAHUN 2017

No
Nama
Tahun 2017
Satuan
Summber Data
1

I. UMKM Perbidang Usaha

Usaha

2

1. Jumlah UMKM Bidang Kuliner*

*

3 1. Jumlah Usaha Mikro **

Usaha

4 1). Bangkalan

Usaha

5 2). Socah

Usaha

6 3). Burneh

Usaha

7 4). Kamal

Usaha

8 5). Arosbaya

Usaha

9 6). Geger

Usaha

10 7). Klampis

Usaha

11 8). Sepulu

Usaha

12 9). Tanjung Bumi

Usaha

13 10). Kokop

Usaha

14 11). Kwanyar

Usaha

15 12). Labang

Usaha

16 13). Tanah Merah

Usaha

17 14). Tragah

Usaha

18 15). Blega

Usaha

19 16). Modung

Usaha

20 17). Konang

Usaha

21 18). Galis

Usaha

22 2. Jumlah Usaha Kecil **

Usaha

23 1). Bangkalan

Usaha

24 2). Socah

Usaha

25 3). Burneh

Usaha

26 4). Kamal

Usaha

27 5). Arosbaya

Usaha

28 6). Geger

Usaha

29 7). Klampis

Usaha

30 8). Sepulu

Usaha

31 9). Tanjung Bumi

Usaha

32 10). Kokop

Usaha

33 11). Kwanyar

Usaha

34 12). Labang

Usaha

35 13). Tanah Merah

Usaha

36 14). Tragah

Usaha

37 15). Blega

Usaha

38 16). Modung

Usaha

39 17). Konang

Usaha

40 18). Galis

Usaha

41 3. Jumlah Usaha Menengah **

Usaha

42 1). Bangkalan

Usaha

43 2). Socah

Usaha

44 3). Burneh

Usaha

45 4). Kamal

Usaha

46 5). Arosbaya

Usaha

47 6). Geger

Usaha

48 7). Klampis

Usaha

49 8). Sepulu

Usaha

50 9). Tanjung Bumi

Usaha

51 10). Kokop

Usaha

52 11). Kwanyar

Usaha

53 12). Labang

Usaha

54 13). Tanah Merah

Usaha

55 14). Tragah

Usaha

56 15). Blega

Usaha

57 16). Modung

Usaha

58 17). Konang

Usaha

59 18). Galis

Usaha

60

2.?Jumlah UMKM Bidang Fashion*

*

61 1. Jumlah Usaha Mikro **

Usaha

62 1). Bangkalan

Usaha

63 2). Socah

Usaha

64 3). Burneh

Usaha

65 4). Kamal

Usaha

66 5). Arosbaya

Usaha

67 6). Geger

Usaha

68 7). Klampis

Usaha

69 8). Sepulu

Usaha

70 9). Tanjung Bumi

Usaha

71 10). Kokop

Usaha

72 11). Kwanyar

Usaha

73 12). Labang

Usaha

74 13). Tanah Merah

Usaha

75 14). Tragah

Usaha

76 15). Blega

Usaha

77 16). Modung

Usaha

78 17). Konang

Usaha

79 18). Galis

Usaha

80 2. Jumlah Usaha Kecil **

Usaha

81 1). Bangkalan

Usaha

82 2). Socah

Usaha

83 3). Burneh

Usaha

84 4). Kamal

Usaha

85 5). Arosbaya

Usaha

86 6). Geger

Usaha

87 7). Klampis

Usaha

88 8). Sepulu

Usaha

89 9). Tanjung Bumi

Usaha

90 10). Kokop

Usaha

91 11). Kwanyar

Usaha

92 12). Labang

Usaha

93 13). Tanah Merah

Usaha

94 14). Tragah

Usaha

95 15). Blega

Usaha

96 16). Modung

Usaha

97 17). Konang

Usaha

98 18). Galis

Usaha

99 3. Jumlah Usaha Menengah **

Usaha

100 1). Bangkalan

Usaha

101 2). Socah

Usaha

102 3). Burneh

Usaha

103 4). Kamal

Usaha

104 5). Arosbaya

Usaha

105 6). Geger

Usaha

106 7). Klampis

Usaha

107 8). Sepulu

Usaha

108 9). Tanjung Bumi

Usaha

109 10). Kokop

Usaha

110 11). Kwanyar

Usaha

111 12). Labang

Usaha

112 13). Tanah Merah

Usaha

113 14). Tragah

Usaha

114 15). Blega

Usaha

115 16). Modung

Usaha

116 17). Konang

Usaha

117 18). Galis

Usaha

118

3. Jumlah UMKM Bidang Pendidikan*

*

119 1. Jumlah Usaha Mikro **

Usaha

120 1). Bangkalan

Usaha

121 2). Socah

Usaha

122 3). Burneh

Usaha

123 4). Kamal

Usaha

124 5). Arosbaya

Usaha

125 6). Geger

Usaha

126 7). Klampis

Usaha

127 8). Sepulu

Usaha

128 9). Tanjung Bumi

Usaha

129 10). Kokop

Usaha

130 11). Kwanyar

Usaha

131 12). Labang

Usaha

132 13). Tanah Merah

Usaha

133 14). Tragah

Usaha

134 15). Blega

Usaha

135 16). Modung

Usaha

136 17). Konang

Usaha

137 18). Galis

Usaha

138 2. Jumlah Usaha Kecil **

Usaha

139 1). Bangkalan

Usaha

140 2). Socah

Usaha

141 3). Burneh

Usaha

142 4). Kamal

Usaha

143 5). Arosbaya

Usaha

144 6). Geger

Usaha

145 7). Klampis

Usaha

146 8). Sepulu

Usaha

147 9). Tanjung Bumi

Usaha

148 10). Kokop

Usaha

149 11). Kwanyar

Usaha

150 12). Labang

Usaha

151 13). Tanah Merah

Usaha

152 14). Tragah

Usaha

153 15). Blega

Usaha

154 16). Modung

Usaha

155 17). Konang

Usaha

156 18). Galis

Usaha

157 3. Jumlah Usaha Menengah **

Usaha

158 1). Bangkalan

Usaha

159 2). Socah

Usaha

160 3). Burneh

Usaha

161 4). Kamal

Usaha

162 5). Arosbaya

Usaha

163 6). Geger

Usaha

164 7). Klampis

Usaha

165 8). Sepulu

Usaha

166 9). Tanjung Bumi

Usaha

167 10). Kokop

Usaha

168 11). Kwanyar

Usaha

169 12). Labang

Usaha

170 13). Tanah Merah

Usaha

171 14). Tragah

Usaha

172 15). Blega

Usaha

173 16). Modung

Usaha

174 17). Konang

Usaha

175 18). Galis

Usaha

176

4.?Jumlah UMKM Bidang Otomotif*

*

177 1. Jumlah Usaha Mikro **

Usaha

178 1). Bangkalan

Usaha

179 2). Socah

Usaha

180 3). Burneh

Usaha

181 4). Kamal

Usaha

182 5). Arosbaya

Usaha

183 6). Geger

Usaha

184 7). Klampis

Usaha

185 8). Sepulu

Usaha

186 9). Tanjung Bumi

Usaha

187 10). Kokop

Usaha

188 11). Kwanyar

Usaha

189 12). Labang

Usaha

190 13). Tanah Merah

Usaha

191 14). Tragah

Usaha

192 15). Blega

Usaha

193 16). Modung

Usaha

194 17). Konang

Usaha

195 18). Galis

Usaha

196 2. Jumlah Usaha Kecil **

Usaha

197 1). Bangkalan

Usaha

198 2). Socah

Usaha

199 3). Burneh

Usaha

200 4). Kamal

Usaha

201 5). Arosbaya

Usaha

202 6). Geger

Usaha

203 7). Klampis

Usaha

204 8). Sepulu

Usaha

205 9). Tanjung Bumi

Usaha

206 10). Kokop

Usaha

207 11). Kwanyar

Usaha

208 12). Labang

Usaha

209 13). Tanah Merah

Usaha

210 14). Tragah

Usaha

211 15). Blega

Usaha

212 16). Modung

Usaha

213 17). Konang

Usaha

214 18). Galis

Usaha

215 3. Jumlah Usaha Menengah **

Usaha

216 1). Bangkalan

Usaha

217 2). Socah

Usaha

218 3). Burneh

Usaha

219 4). Kamal

Usaha

220 5). Arosbaya

Usaha

221 6). Geger

Usaha

222 7). Klampis

Usaha

223 8). Sepulu

Usaha

224 9). Tanjung Bumi

Usaha

225 10). Kokop

Usaha

226 11). Kwanyar

Usaha

227 12). Labang

Usaha

228 13). Tanah Merah

Usaha

229 14). Tragah

Usaha

230 15). Blega

Usaha

231 16). Modung

Usaha

232 17). Konang

Usaha

233 18). Galis

Usaha

234

5.?Jumlah UMKM Bidang Agrobisnis*

*

235 1. Jumlah Usaha Mikro **

Usaha

236 1). Bangkalan

Usaha

237 2). Socah

Usaha

238 3). Burneh

Usaha

239 4). Kamal

Usaha

240 5). Arosbaya

Usaha

241 6). Geger

Usaha

242 7). Klampis

Usaha

243 8). Sepulu

Usaha

244 9). Tanjung Bumi

Usaha

245 10). Kokop

Usaha

246 11). Kwanyar

Usaha

247 12). Labang

Usaha

248 13). Tanah Merah

Usaha

249 14). Tragah

Usaha

250 15). Blega

Usaha

251 16). Modung

Usaha

252 17). Konang

Usaha

253 18). Galis

Usaha

254 2. Jumlah Usaha Kecil **

Usaha

255 1). Bangkalan

Usaha

256 2). Socah

Usaha

257 3). Burneh

Usaha

258 4). Kamal

Usaha

259 5). Arosbaya

Usaha

260 6). Geger

Usaha

261 7). Klampis

Usaha

262 8). Sepulu

Usaha

263 9). Tanjung Bumi

Usaha

264 10). Kokop

Usaha

265 11). Kwanyar

Usaha

266 12). Labang

Usaha

267 13). Tanah Merah

Usaha

268 14). Tragah

Usaha

269 15). Blega

Usaha

270 16). Modung

Usaha

271 17). Konang

Usaha

272 18). Galis

Usaha

273 3. Jumlah Usaha Menengah **

Usaha

274 1). Bangkalan

Usaha

275 2). Socah

Usaha

276 3). Burneh

Usaha

277 4). Kamal

Usaha

278 5). Arosbaya

Usaha

279 6). Geger

Usaha

280 7). Klampis

Usaha

281 8). Sepulu

Usaha

282 9). Tanjung Bumi

Usaha

283 10). Kokop

Usaha

284 11). Kwanyar

Usaha

285 12). Labang

Usaha

286 13). Tanah Merah

Usaha

287 14). Tragah

Usaha

288 15). Blega

Usaha

289 16). Modung

Usaha

290 17). Konang

Usaha

291 18). Galis

Usaha

292

6. Jumlah UMKM Bidang Teknologi Internet*

*

293 1. Jumlah Usaha Mikro **

Usaha

294 1). Bangkalan

Usaha

295 2). Socah

Usaha

296 3). Burneh

Usaha

297 4). Kamal

Usaha

298 5). Arosbaya

Usaha

299 6). Geger

Usaha

300 7). Klampis

Usaha

301 8). Sepulu

Usaha

302 9). Tanjung Bumi

Usaha

303 10). Kokop

Usaha

304 11). Kwanyar

Usaha

305 12). Labang

Usaha

306 13). Tanah Merah

Usaha

307 14). Tragah

Usaha

308 15). Blega

Usaha

309 16). Modung

Usaha

310 17). Konang

Usaha

311 18). Galis

Usaha

312 2. Jumlah Usaha Kecil **

Usaha

313 1). Bangkalan

Usaha

314 2). Socah

Usaha

315 3). Burneh

Usaha

316 4). Kamal

Usaha

317 5). Arosbaya

Usaha

318 6). Geger

Usaha

319 7). Klampis

Usaha

320 8). Sepulu

Usaha

321 9). Tanjung Bumi

Usaha

322 10). Kokop

Usaha

323 11). Kwanyar

Usaha

324 12). Labang

Usaha

325 13). Tanah Merah

Usaha

326 14). Tragah

Usaha

327 15). Blega

Usaha

328 16). Modung

Usaha

329 17). Konang

Usaha

330 18). Galis

Usaha

331 3. Jumlah Usaha Menengah **

Usaha

332 1). Bangkalan

Usaha

333 2). Socah

Usaha

334 3). Burneh

Usaha

335 4). Kamal

Usaha

336 5). Arosbaya

Usaha

337 6). Geger

Usaha

338 7). Klampis

Usaha

339 8). Sepulu

Usaha

340 9). Tanjung Bumi

Usaha

341 10). Kokop

Usaha

342 11). Kwanyar

Usaha

343 12). Labang

Usaha

344 13). Tanah Merah

Usaha

345 14). Tragah

Usaha

346 15). Blega

Usaha

347 16). Modung

Usaha

348 17). Konang

Usaha

349 18). Galis

Usaha

350

7. Jumlah UMKM Bidang Lainnya*

*

351 1. Jumlah Usaha Mikro **

Usaha

352 1). Bangkalan

Usaha

353 2). Socah

Usaha

354 3). Burneh

Usaha

355 4). Kamal

Usaha

356 5). Arosbaya

Usaha

357 6). Geger

Usaha

358 7). Klampis

Usaha

359 8). Sepulu

Usaha

360 9). Tanjung Bumi

Usaha

361 10). Kokop

Usaha

362 11). Kwanyar

Usaha

363 12). Labang

Usaha

364 13). Tanah Merah

Usaha

365 14). Tragah

Usaha

366 15). Blega

Usaha

367 16). Modung

Usaha

368 17). Konang

Usaha

369 18). Galis

Usaha

370 2. Jumlah Usaha Kecil **

Usaha

371 1). Bangkalan

Usaha

372 2). Socah

Usaha

373 3). Burneh

Usaha

374 4). Kamal

Usaha

375 5). Arosbaya

Usaha

376 6). Geger

Usaha

377 7). Klampis

Usaha

378 8). Sepulu

Usaha

379 9). Tanjung Bumi

Usaha

380 10). Kokop

Usaha

381 11). Kwanyar

Usaha

382 12). Labang

Usaha

383 13). Tanah Merah

Usaha

384 14). Tragah

Usaha

385 15). Blega

Usaha

386 16). Modung

Usaha

387 17). Konang

Usaha

388 18). Galis

Usaha

389 3. Jumlah Usaha Menengah **

Usaha

390 1). Bangkalan

Usaha

391 2). Socah

Usaha

392 3). Burneh

Usaha

393 4). Kamal

Usaha

394 5). Arosbaya

Usaha

395 6). Geger

Usaha

396 7). Klampis

Usaha

397 8). Sepulu

Usaha

398 9). Tanjung Bumi

Usaha

399 10). Kokop

Usaha

400 11). Kwanyar

Usaha

401 12). Labang

Usaha

402 13). Tanah Merah

Usaha

403 14). Tragah

Usaha

404 15). Blega

Usaha

405 16). Modung

Usaha

406 17). Konang

Usaha

407 18). Galis

Usaha

408

II. Koperasi*

*

409

1. Jumlah Koperasi Produksi**

Unit

410 1. Jumlah Dibantu Pemerintah **

Unit

411 1. Jumlah Koperasi Aktif

Unit

412 2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif

Unit

413 2. Jumlah Kepemilikan Mandiri **

Unit

414 1. Jumlah Koperasi Aktif

Unit

415 2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif

Unit

416

2. Jumlah Koperasi Konsumsi**

Unit

417 1. Jumlah Dibantu Pemerintah **

Unit

418 1. Jumlah Koperasi Aktif

Unit

419 2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif

Unit

420 2. Jumlah Kepemilikan Mandiri**

Unit

421 1. Jumlah Koperasi Aktif

Unit

422 2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif

Unit

423

3. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam**

Unit

424 1. Jumlah Dibantu Pemerintah **

Unit

425 1. Jumlah Koperasi Aktif

Unit

426 2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif

Unit

427 2.?Jumlah Kepemilikan Mandiri **

Unit

428 1. Jumlah Koperasi Aktif

Unit

429 2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif

Unit

430

4. Jumlah Koperasi Serba Usaha**

Unit

431 1. Jumlah Dibantu Pemerintah **

Unit

432 1. Jumlah Koperasi Aktif

Unit

433 2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif

Unit

434 2. Jumlah Kepemilikan Mandiri **

Unit

435 1. Jumlah Koperasi Aktif

Unit

436 2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif

Unit

437

III. Perbankan*

*

438

1. Bank Umum Pemerintah**

Unit

439 1. Jumlah Kantor Pusat

Unit

440 2. Jumlah Kantor

Unit

441 3. Jumlah Cabang Pembantu

Unit

442 4. Jumlah Kantor Kas

Unit

443

2. Bank Pembangunan Daerah**

Unit

444 1. Jumlah Kantor Pusat

Unit

445 2. Jumlah Kantor

Unit

446 3. Jumlah Cabang Pembantu

Unit

447 4. Jumlah Kantor Kas

Unit

448

3. Bank Swasta Nasional**

Unit

449 1. Jumlah Kantor Pusat

Unit

450 2. Jumlah Kantor

Unit

451 3. Jumlah Cabang Pembantu

Unit

452 4. Jumlah Kantor Kas

Unit

453

4. Bank Asing Dan Campuran**

Unit

454 1. Jumlah Kantor Pusat

Unit

455 2. Jumlah Kantor

Unit

456 3. Jumlah Cabang Pembantu

Unit

457 4. Jumlah Kantor Kas

Unit

458

5. Bank Perkreditan Rakyat**

Unit

459 1. Jumlah Kantor Pusat

Unit

460 2. Jumlah Kantor

Unit

461 3. Jumlah Cabang Pembantu

Unit

462 4. Jumlah Kantor Kas

Unit